30.10.06

MeMBRoS DeSTa PaTRia: ReFLeXioNaDe e ToMaDe CoNCieNCia...

"Unha comunidade lingüística minorizada dentro do Estado, que a xuzgue e a descoñece, non pode esperar simplemente dun cambio de Goberno ou de Réxime dentro do Estado a resolución da súa situación, pois esta depende en primeiro lugar do seu propio compactamento".
TXEPETX, "UN FUTURO PARA NUESTRO PASADO"